แรงบันดาลใจ “ภาษาเปลี่ยนชีวิต Languages Change Lives” โดยพระราชวรมุนี, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร, รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

ขอนิมนน์/เรียน​เชิญ​ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ​ "ภาษาเปลี่ยนชีวิต Languages Change Lives" โดยพระราชวรมุนี, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร, รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต  ✅✅กิจกรรมพิเศษ✅✅ ร่วมส่งคลิปวิดีโอชิงทุนการศึกษาภายใต้หัวข้อ "ภาษาเปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างไร" - ชิงทุนเรียนภาษาอังกฤษ 1 เดือน ความยาวไม่เกิน 2 นาที #ส่งผลงานคลิปวิดีโอตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18
Read More
แรงบันดาลใจ “ภาษาเปลี่ยนชีวิต  Languages Change Lives”  โดยพระราชวรมุนี, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร, รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

สถาปนา 131 ปี มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลงกรณราชวิทยาลัย

---# ๑๓๑ ปี สถาปนา มจร. # --- (๑๓ ก.ย.๒๔๓๐ - ๑๓ ก.ย.๒๕๖๑) ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ถวายองค์พระปิยราชรังสรรค์ กราบพระบาทเทิดน้อมจอมราชัน อภิวันท์รำฤกคุณเทิดบุญญา พระราชทานนามพระองค์ผจงสร้าง โปรดเกล้าแนบแบบอย่างทางศึกษา ไตรปิฎกมุ่งประกาศศาสตร์นานา พระสงฆ์สามเณรสิ้นทั่วถิ่นไทย อีกวิชาชั้นสูงผดุงเลิศ พลันบรรเจิดกระจ่างจริงจงยิ่งใหญ่ อุดมด้วยทศพิธพินิศนัย เป็นที่พึ่งผองไทยให้นิรันดร์ ร้อยสามสิบเอ็ดขวบปีทวีศักดิ์ บุญจงรักษ์ยาวไกลอย่าไหวหวั่น เป็นที่พึ่งชาวโลกพ้นโศกอนันต์ เทิดมิ่งขวัญมหาจุฬาฯ เกริกฟ้าไกล ฯ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหา​ร คณาจารย์​ เจ้าหน้าที่​ และนิสิต ประพันธ์​โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสวง
Read More
สถาปนา 131 ปี มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลงกรณราชวิทยาลัย

พิธีส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น จากสถาบันอุดมศึกษา 17 แห่งทั่วประเทศ

วันที่ 12 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬา​ลงกรณราชวิทยาลัย  โดย รศ.ดร.โกนิษฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม สายงานลูกค้ารายย่อยและองค์กรชุมชน จัดพิธีส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทางการทำงานร่วมกันของโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน และโครงการ GSB Startup Academy โดยได้รับเกียรติจาก คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
Read More
พิธีส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น จากสถาบันอุดมศึกษา 17 แห่งทั่วประเทศ

ผอ.สำนักทะเบียนฯ นำผู้บริหาร บุคลากร ​ถวายมุทิตาสักการะ​ “รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ”

"เข้าพบรองผู้ควบคุมและกำกับ เพื่อน้อมรับนโยบาย" ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑  พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม อำนวยการฯ นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักทะเบียนและวัดผล เข้าถวายสักการะทำสามีจิกรรม พระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อแนะนำบุคลากรและรายงานผลการทำงานของสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อรับทราบนโยบายในการขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก ในยุคไอที ให้มีการพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป พระเดชพระคุณฯ
Read More
ผอ.สำนักทะเบียนฯ นำผู้บริหาร บุคลากร ​ถวายมุทิตาสักการะ​  “รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ”

กำหนดประเมินอาจารย์ผู้สอน มจร

🖍️🖍️ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 ก.ย. 2561📝📝 กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2561 https://regweb.mcu.ac.th 📱หากมีข้อสอบถามติดต่อผ่านเพจ สำนักทะเบียนและวัดผล มจร ได้เลยครับ 💻ให้นิสิตเข้าระบบบริการการศึกษา เพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอน 💻หากนิสิตไม่ประเมินอาจารย์ผู้สอนในระยะเวลาที่กำหนด นิสิตจะไม่สามารถตรวจสอบผลการศึกษาได้ และไม่สามารถลงทะเบียนภาคการศึกษาถัดไปได้
Read More
กำหนดประเมินอาจารย์ผู้สอน มจร

งานรำลึกถึงคุณูปการผู้เกษีณณอายุการทำงาน มจร ปีงบประมาณ 2561

ขอนิมนต์และเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมงานรำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2561 วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา สำนักทะเบียนและวัดผล
Read More
งานรำลึกถึงคุณูปการผู้เกษีณณอายุการทำงาน มจร ปีงบประมาณ 2561

มสธ.มอบ “ศิษย์เก่าดีเด่น” แก่อธิการบดี มจร 

มสธ.มอบ "ศิษย์เก่าดีเด่น" แก่อธิการบดี มจร  วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบถวายโล่รางวัล "ศิษย์เก่าดีเด่น" แก่ พระราชปริยัติกวี, ดร. อธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันสถาปนามสธ. ครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในด้านความสำเร็จในอาชีพ ศิษย์เก่าสาขาศึกศาสตร์
Read More
มสธ.มอบ “ศิษย์เก่าดีเด่น” แก่อธิการบดี มจร 

โครงการการจัดความรู้งานทะเบียนและวัดผล สู่เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2561

สำนักทะเบียนและวัดผล โดยส่วนทะเบียนนิสิต จัดโครงการการจัดการความรู้สู่เจ้าหน้าที่ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เรื่องการปรับฐานข้อมมูลนิสิตเพื่อยืนยันสถานภาพให้เป็นปัจจุบัน วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C 114 อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา สอบถาม ประสานงาน โทร
Read More
โครงการการจัดความรู้งานทะเบียนและวัดผล สู่เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2561
Close