ภาพกิจกรรม

– โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานทะเบียนและวัดผลสู่ความเป็นเลิศ ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล และ ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 21-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

Back to top button
Translate »