สายตรงผู้อำนวยการสำนัก

พระครูศรีสิทธิบัณฑิต,ดร.

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล

 

หากท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสำนักทะเบียนและวัดผล สามารถติดต่อไปได้ที่

สแกนด้วยมือถือ

 

 

 

Back to top button
Translate »