สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ปีการศึกษา 2563
สถิติผู้มีสิทธิ์สอบข้อสอบกลาง 2/2563
สถิตินิสิตประจำปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2564
– สถิติผู้มีสิทธิ์สอบข้อสอบกลาง 1/2564
สถิตินิสิตประจำปีการศึกษา 2564
สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นที่1-66

Back to top button
Translate »