📢ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4
📣 เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศ รายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบที่ ๒
ประกาศรายชื่อสภามหาวิทยาลัย มจร. อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา 2/2566
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบที่ 2 Quota
รับสมัครเรียนประจำปีการศึกษา 2566
สำนักทะเบียนและวัดผลลงพื้นที่รับสมัครนิสิตใหม่ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์​ ประจำ​ปี​ 2566
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตารางสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2565
Back to top button