การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 Direct Admission
ห้องสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567(รอบที่ 4 Direct admission)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 Direct Admission
รับสมัครเรียน มจร (ส่วนกลาง) รอบที่ 4 Direct Admission
คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ปี 2567
📣ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota
ขั้นตอนการสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2567
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบที่ ๒ Quota
Back to top button
Translate »