ตารางสอบ

ภาคการศึกษาที่ 2/2559

1. ตารางสอบ หลักสูตรภาษาไทยทุกคณะ <<ดาวน์โหลด>>
2. ตารางสอบ หลักสูตร Englih Program Buddhism Faculty <<Download>>
3. ตารางสอบ หลักสูตร Englih Program Humanities Faculty <<Download>>
4. ตารางสอบ รวมทุกคณะ <<ดาวน์โหลด>>  (เป็นไฟล์บีบอัดข้อมูล นามสกุล .rar)
exam2016-1

 

Close