ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประชุมสรุปงานพิธี​ประสาทปริญญา​ ปี 2562

สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล โดยพระมหาถวิล กลฺยา​ณ​ธมฺโม, ดร. ผอ.สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล, ประธานกรรมการ​ฝ่ายปริญญา​บัตร กล่าวเปิดประชุมเพื่อสรุปงานและแนวทางแก้ไขในการดำเนินการ โดยมีตัวแทนจากทุกคณะและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผอ.สำนักฯได้กล่าวขอบคุณ​และอนุโมทนา​ทุกท่านที่มีส่วนร่วม​ในงานครั้งนี้ 27 มิถุนายน​ 2562 ณ ห้องพระมงคล​สิทธา​จารย์​ B 312 อาคารเรียน​รวม มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬาลงกรณ​ราชวิทยา​ลัย อยุธยา​

Back to top button