ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กำหนดวันส่งมอบสมุดบัญชีและบัตรประจำตัวนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1/2661 — ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับบัตร รอบแรก ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 บอร์ดหน้าสำนักทะเบียนและวัดผล

กำหนดวันส่งมอบสมุดบัญชีและบัตรประจำตัวนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1/2661

————————————-

ตรวจสอบรายชื่อ ผู้มีสิทธิรับบัตร รอบแรก

ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

บอร์ดหน้าสำนักทะเบียนและวัดผล

ณ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 โซน C ห้อง C 300

————————————-

วันส่งมอบบัตรประจำตัวนิสิตและสมุดบัญชี

ใน วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561

เริ่มทำการ ตั้งแต่ เวลา 9.00 – 17.00 น.

ณ อาคารเรียนรวม ชั้น 3 โซน C ห้อง C 300

Back to top button