ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ​ จัดทำข้อมูล​รายบุคคล​อุดมศึกษา​ ปีการศึกษา​ 2562​

พระมหาถวิล​ กลฺยาณธมฺโม​ ผู้​อำนวยการสำนักทะเบียน​และวัดผล​ มอบหมายให้ พระมหากฤษฎา​ กิตฺติโสภโณและคณะทำงาน​ เดินทางไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ​ จัดทำข้อมูล​รายบุคคล​อุดมศึกษา​ ปีการศึกษา​ 2562​ จัดโดย​ กระทรวงอุดมศึกษา​ วิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรม

พระมหาถวิล​ กลฺยาณธมฺโม​ ผู้​อำนวยการสำนักทะเบียน​และวัดผล​ มอบหมายให้ พระมหากฤษฎา​ กิตฺติโสภโณและคณะทำงาน​ เดินทางไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ​ จัดทำข้อมูล​รายบุคคล​อุดมศึกษา​ ปีการศึกษา​ 2562​ จัดโดย​ กระทรวงอุดมศึกษา​ วิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรม​ ณ​ โรมแรมรามาการ์เด้น​ส์​ กรุงเทพ​มหานคร​ 24​ มิถุนายน​ 2562
สำหรับปีการศึกษา​ 2562​ กระทรวงฯ​ กำหนดให้ทุกมหาวิทยาลัยจัดส่งฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
1.​ฐานข้อมูล​นักศึกษา​ 50​ รายการ
2.​ ฐานข้อมูลสถานศึกษา​ของสถาบันอุดมศึกษา​ 34​ รายการ
3.​ ฐานข้อมูล​ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต​ 63 รายการ
4.​ ฐานข้อมูล​บุคลากร​ 54​ รายการ
5.​ ฐานข้อมูล​ผู้สำเร็จ​การศึกษา​ 32​ รายการ
โดยภาคเช้า​ พิธีเปิดการประชุมโดย​ รศ.นายแพทย์​สรนิต ศิลธรรม​ ปลัดกระทรวง​ฯ​ และต่อด้วยการเสวนาเรื่อง​ “บทบาทภารกิจหน่วยงานเพื่อสนับสนุน​การจัดทำฐาน​ข้อมูลเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ​ ภาคบ่าย​ เสวนาเรื่อง​ แนวทางการจัดทำข้อมูล​รายบุคคล​ตามมาตรฐานข้อมูล​กลางอุดมศึกษา​ ปีการศึกษา​ 2562​ และเปิดคลินิก​ให้คำปรึกษาในการจัดทำฐานข้อมูล​

Back to top button