ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผอ.สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล​ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ ป.โท สาขา “จิตวิทยา​ชีวิตและความตาย”

“กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่” 22 มิ.ย.2562 พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม, ดร.ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มจรกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ พร้อมทั้งให้ข้อคิดและแนวทางตลอดจนถึงการวางแผนการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตั้งแต่ต้นจนสำเร็จการศึกษาโดยมีพระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, ผศ.ดร.ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย เป็นประธาน ทั้งนี้สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล ได้แนะนำการใช้โปรแกรมระบบทะเบียนนิสิต ออนไลน์​โดยมีพระมหาโยธิน​ โชติ​ธมฺโม นักวิชาการ​ศึกษา​ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ​ ณ อาคาร​เรียน มจร วัดมหาธาตุ​ฯ ท่า​พระจันทร์​ กรุงเทพ​มหานคร​

 

 

Back to top button