ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“กฐิน” วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ’60

ขอเชิญร่วมงานทอดกฐินสามัคคี วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 ทอด ณ อุโบสถกลางน้ำ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มจร อยุธยา ผู้มีศัทธาร่วมบริจาคทำบุญได้ที่ ห้องธรรมวิจัย วัดมหาธาตุ,มจร(อาคารหอฉัน ชั้น G) หรือทำบุญผ่านธนาคาร TMB ชื่อบัญชี “วัดมหาจุฬา” เลขที่บัญชี 056-223-4731 โทรศัพท์ 035-248-000

Back to top button