ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มจร ออกแนะแนวโรงเรียนหนองแซงวิทยา อำเภอหนองแซง สระบุรี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.20 น. สำนักทะเบียนและวัดผลร่วมกับคณะพุทธศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผศ.โกวิทย์ พานแก้ว คณะสังคมศาสตร์ นำโดยอาจารย์เดชอุดม แสงบุญ ออกแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองแซงวิทยา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี จำนวน 315 คน
61429 72395 20170203_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%93_0009 20170203_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%93_0010 20170203_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%93_0012 20170203_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%93_0013 20170203_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%93_0016 20170203_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%93_0017

Back to top button