ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ห้องสอบคัดเลือกผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

📢 ห้องสอบคัดเลือก
– INTERVIEW ROOM –
ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
Admission of Bachelor’s degree for academic year 2024
รอบที่ 2 Quota
🟨◻️🟨◻️🟨◻️🟨◻️🟨◻️🟨
⏩คณะพุทธศาสตร์ (Buddhism)
🟥◻️🟥◻️🟥◻️🟥◻️🟥◻️🟥
⏩คณะครุศาสตร์
🟩◻️🟩◻️🟩◻️🟩◻️🟩◻️🟩
⏩คณะมนุษยศาสตร์ (Humanities)
🟦◻️🟦◻️🟦◻️🟦◻️🟦◻️🟦
⏩คณะสังคมศาสตร์
🟧⬜️🟧⬜️🟧⬜️🟧⬜️🟧⬜️🟧
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
☎️ 0655915424 พระสมุห์ประจิรักษ์ (รองผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต)
☎️0988340506 พระคมน์พีรพัฒน์ (พี่ Admin)
Back to top button
Translate »