ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota

🍃กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota
10 เมษายน 2567
– 09.00 น.
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้สอบพร้อมกัน ณ ห้อง Zoom
– 09.30 น.
คณจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้สอบ แยกสอบสัมภาษณ์ตามห้องสอบของแต่ละคณะ (คณะจะแจ้งให้ทราบ )
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
The schedule for the second round of entrance examination for undergraduate studies Quota:
April 10, 2024
– 09.00 AM
Administrators, faculty members, staff, and candidates will gather for the exam simultaneously in the Zoom meeting room at id: https://zoom.us/j/4650737408.
– 09.30 AM
Faculty members, staff, and candidates will conduct individual interviews in separate examination rooms as designated by each faculty (faculties will provide details).
Back to top button
Translate »