ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อธิการบดี “มจร” สั่งเกาะติดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตั้งศูนย์อำนวยการที่ มจร วังน้อย สำนักงานอธิการบดี ชั้น G

วันที่ 23 ต.ค.2560 ตามนโยบายของ             พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าคณะภาค 2, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ให้ติดตามและร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และตั้งศูนย์อำนวยการที่ มจร วังน้อย สำนักงานอธิการบดี ชั้น G

ดังนั้นวันนี้(23 ต.ค.) พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร รองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน – พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ,ดร. ผู้อำนวยการ ส่วนประเมินผลการศึกษา และทีมงาน ได้ลงพื้นเพื่อเก็บข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตอำเภอเสนา-บางซ้าย-ผักไห่-บางบาล เป็นภาระกิจเร่งด่วน จึงขอนิมนต์/เชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มีศรัทธาทุกท่าน ร่วมสมทบสนับสนุนทุนและข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค ของใช้จำเป็น บริจาคได้ที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น G มจร วังน้อย อยุธยา ทุกวัน

Back to top button