ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2

📣ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 โควต้า Quota
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และเข้าห้องสอบสัมภาษณ์
Back to top button
Translate »