❝ มุทิตาสักการะ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ❞

สถาบันภาษา มจร  จัดพิธีมุทิตาสักการะแด่ "พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, ดร." ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น "ผู้อำนวยการสถาบันภาษา" และในโอกาสทำบุญสถาบันภาษา รวมถึงได้ทำบุญอุทิศแด่บุคคลากรผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ในกาลนี้พระมหาถวิล  กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนัก​ทะเบียน​และวัดผล นำผู้บริหาร บุคลากร ​ร่วมแสดงมุทิตาจิตใน
Read More
❝ มุทิตาสักการะ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ❞

ประชุมสำนักทะเบียนและวัดผล ครั้งที่ 2 /เดือนกุมภาพันธ์ 2562

สำนักทะเบียนและวัดผล ประชุมครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยมีพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล เป็นประธานดำเนินการประชุม ตามวาระและได้ร่วมมุทิตาสักการะพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร. ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสนี้ ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล พร้อมบุคคลากร
Read More
ประชุมสำนักทะเบียนและวัดผล ครั้งที่ 2 /เดือนกุมภาพันธ์ 2562

“CSR MCU Festival 2019” ปันน้ำใจให้น้องๆ ชาวดอยให้คลายหนาว โดยนิสิตจิตอาสาทำดีคืนสังคม

"มจร ผลิตบัณฑิต​เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม" พระมหากฤษฎา​ กิตฺติโสภโณ,  ผศ. ดร. อาจารย์ประจำ​คณะสังคมศาสตร์, ผู้อำนวยการส่วนทะเบียน​นิสิต สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล ร่วมกับนิสิตจิตอาสาคณะสังคมศาสตร์​ ขอนิมนต์​และเชิญชวนผู้มีกุศลและศรัทธา​ร่วมบริจาคทุนการศึกษา, อุปกรณ์​การศึกษา, เครื่องอุปโภคบริโภค​และของเด็กเล่น ฯลฯ เพื่อใช้ในโครงกาา "CSR MCU Festival 2019" ปันน้ำใจให้น้องๆ
Read More
“CSR MCU Festival 2019” ปันน้ำใจให้น้องๆ ชาวดอยให้คลายหนาว โดยนิสิตจิตอาสาทำดีคืนสังคม

ต้อนรับ มจร “วิทยาลัยสงฆ์ศรีษะเกษ” เข้าศึกษาดูงานสำนักทะเบียนและวัดผล

วันที่ 24-25 ม.ค. 2562 พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนัก​ทะเบียน​และวัดผล พร้อมบุคลากร​ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารบุคลากร​จาก มจร วิทยาสงฆ์ศรีษะเกษ จ.ศรีษะเกษ นำโดย ดร.ฐานิดา มั่นคง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะเพื่อเข้าศึกษาดูงานที่สำนักทะเบียนและวัดผล และศึกษาระบบทะเบียนเพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาระบบของวิทยาเขต
Read More
ต้อนรับ มจร “วิทยาลัยสงฆ์ศรีษะเกษ” เข้าศึกษาดูงานสำนักทะเบียนและวัดผล

ต้อนรับ มจร “วิทยาเขตแพร่” เข้าศึกษาพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผล

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนัก​ทะเบียน​และวัดผล พร้อมบุคลากร​ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารบุคลากร​จาก มจร วิทยาเขตแพร่ จ.แพร่ นำโดยอาจารย์สุพจน์​ แก้วไพบูลย์​ และคณะเพื่อเข้าศึกษาดูงานระบบทะเบียนเพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาระบบของวิทยาเขต ผอ.สำนักฯ เปิดเผย พร้อมขับเคลื่อนพัฒนาระบบไปพร้อมๆกัน และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารบุคลากร​ ทุกท่าน ในวันที่ 21 มกราคม​ 2562
Read More
ต้อนรับ มจร “วิทยาเขตแพร่” เข้าศึกษาพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผล

นิสิตรุ่น 64 (ส่วนกลาง) ตรวจสอบรายชื่อ”ด่วน”

ตามที่สำนักทะเบียนและวัดผล ได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 64 (ส่วนกลาง) ทุกคณะ ยกเว้นนิสิตเทียบโอนและนิสิตตกรุ่น ให้นิสิตรุ่นที่ 64 (ส่วนกลาง) ทุกคณะ ให้ดำเนินการดังนี้ 1. ดาวน์โหลดรายชื่อ ((ที่นีี่)) อัพเดท 5/2/2562 2. ตรวจสอบ ชื่อ ฉายา นามสกุล และสถานะปัจจุบัน 3.
Read More
นิสิตรุ่น 64 (ส่วนกลาง) ตรวจสอบรายชื่อ”ด่วน”

ต้อนรับ “วิทยาลัย​สงฆ์​ศรีสะเกษ” ศึกษา​ดูงานระบบทะเบียนและวัดผล

พระมหาถวิล กล​ฺ​ยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล พร้อมผู้บริหารบุคลากร​ ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร​ จาก มจร วิทยาลัย​สงฆ์​ศรีสะเกษ​ นำโดย ดร.ฐานิดา  มั่นคง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ ฝ่ายวิชาการ พร้อมบุคลากร​สายปฏิบัติการ เข้าศึกษาดูงานจากสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อพัฒนางานระบบปฏิบัติการ​
Read More
ต้อนรับ “วิทยาลัย​สงฆ์​ศรีสะเกษ” ศึกษา​ดูงานระบบทะเบียนและวัดผล

กราบหัวใจ “พระศิษย์เก่า” ผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา

พระราชปริยัติกวี,  ศ.ดร. อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.เมธา​พันธ์​ โพธิธีร​โรจน์​ ผู้ช่วยอธิการบดี​ฝ่ายประชาสัมพันธ์​ฯ, นายกสมาคมศิษย์เก่า​ มจร และคณะ กราบขอบพระคุณอนุโมทนา​ขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคทำบุญบำเพ็ญ​กุศล​อุทิศถวายแด่ "พระครูประโชติรัตนานุรักษ์" ศิษย์เก่า​ มจร พธ.บ.52 จอ.สุไหงปาดี นราธิวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่มรณภาพ ณ
Read More
กราบหัวใจ “พระศิษย์เก่า” ผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา
Close