ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2559
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2560
ดาวน์โหลดใบสมัครและกำหนดการ (ดาวน์โหลด)
ส่งใบสมัครที่ Sutteerut_999@hotmail.com
โทรศัพท์ 095-730-7789
vijai
Back to top button