ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อบรม หลักสูตรบริหารงานประชุมด้วยระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (MCU e-Meeting)

ขอนิมนต์/เชิญ บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรบริหารงานประชุมด้วยระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (MCU e-Meeting)
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C 114 อาคารเรียนรวม มจร อยุธยา
สนใจสมัครทันทีได้ที่ : ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร.035-248-000 ต่อ 8195https://goo.gl/forms/vCE6HfUdcofZ2D2F2ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://training.mcu.ac.th/?p=8908

Back to top button