ข่าวสารประชาสัมพันธ์

จบ.. ปริยัติสามัญ​ รับตรงเข้าปริญญาตรี​ มจร แนะนำหลักสูตร​ในมหกรรมงานการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐ “๔๗ ปี วิถีปริยัติ ศรัทธาก้าวไกล น้อมใจจิตอาสา”

พระเณรโรงเรียนปริยัติธรรมทั่วประเทศสนใจศึกษาต่อ มจร
………………………………………………………….

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มอบหมายให้บุคลากรของสำนักทะเบียนและวัดผล เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในมหกรรมงานการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐ “๔๗ ปี วิถีปริยัติ ศรัทธาก้าวไกล น้อมใจจิตอาสา” ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการนี้มีพระภิกษุ สามเณร และคณาอาจารย์เจ้าหน้าที่จากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศให้ความสนใจ สอบรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาที่เปิดรับสมัครทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก มากมาย  สำนัก​ทะเบียน​และ​วัดผล​ยินดีต้อนรับ​ทุกท่านครับ

Back to top button