ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มจร รุ่น 62 “ส่วนกลาง” ตรวจสอบรายชื่อ

ตามที่ส่วนประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผลได้ดำเนินการตรวจสอบจบ ผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560 ในระดับปริญญาตรี ทั้ง 4 คณะ  ขอให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อ ฉายา และนามสกุล ในกรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น เปลี่ยนสถานะจาก สามเณร เป็นพระภิกษุ  หรือเปลี่ยน ชื่อ นามสกุล ให้ดำเนินการแจ้ง ส่วนประเมินผลการศึกษา พร้อมเอกสารประกอบ ภายใน “วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ” นี้เท่านั้น โดยขอให้นิสิตเข้าไปตรวจสอบจบ ในระบบบริการการศึกษา https://regweb.mcu.ac.th/ ของมหาวิทยาลัย  นิสิตคณะครุศาสตร์ให้ติดตามเกรดที่เหลือ ยกเว้นรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เท่านั้น
หากมีข้อสงสัยท่านสามารถติดต่อ พระมหาปัญญา ปญฺญาสิิริ ผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา ผ่าน Line ID : pmpanya หรือ facebook : https://www.facebook.com/pmpanya  
ดาวน์โหลดรายชื่อ รุ่น 62 ล่าสุด) อัพเดท 25/2/60 (ยังไม่ตัดรายชื่อผู้ไม่ผ่านการปฏิบัติงาน)
ya

Back to top button