ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผอ.สำนักทะเบียน​ฯ ถวายมุทิตาสักการะ รองอธิการบดี มจร ขอนแก่น ในโอกาสรับพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง ขอนแก่น

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562
เจ้าประคุณ​สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
เป็นประธานในพิธีรับพระบัญชาแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด ,เจ้าอาวาสพระอารามหลวง, ตราตั้งหัวหน้าพระธรรมฑูตประจำจังหวัด,ตราตั้งเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอ ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม

ในโอกาสนี้ “พระโสภณพัฒนบัณฑิต,  รศ.ดร.” รองอธิการบดี​ มจร วิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะ​จังหวัดขอนแก่น  เข้ารับพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง จ.ขอนเเก่น

ครั้ง​นี้พระมหาถวิล  กลฺยาณธมฺโม  ผู้อำนวยการสำนัก​ทะเบียน​และวัดผล  พร้อมผู้ริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมถวายมุทิตา​สักการะขอถวายกำลังใจแก่พระเดชพระคุณ​ฯ ที่ท่านรับภาระธุระงานพระศาสนา​ ร่วมอนุโมทนา​บุญ​

Back to top button