ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ถวายมุทิตาจิต​ ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต​ สำนัก​ะเบียนและวัดผล​ ในโอกาสได้รับดำรงตำแหน่ง​ “ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์”

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป​ เป็นประธานถวายมุทิตาแสดงความยินดี​ แด่​ “พระมหากฤษฎา​ กิตฺติโสภโณ, ผศ. ดร.”  อาจารย์​สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ​ และรักษาการผู้อำนวยการส่วน​ทะเบียน​นิสิต​ สำนักทะเทียบและวัดผล​ ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง​ตำแหน่งทางวิชาการ​ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”  สาขาการจัดการเชิงพุทธ​ ในนามผู้บริหารบุคลากร​ สำนักทะเบียนและวัดผล​ โดยพระมหาถวิล​ กล​ฺยาณธมฺโม​ ผู้อำนวยการสำนักฯขอแสดงมุทิตาจิตแสดงความยินดีและอนุโมทนา​ ในโอกาสที่ท่านได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการครั้งนี้​ นับได้ว่าท่านคือเสียสละทุ่มเท​ มีน้ำใจ​ ในการทำงานเพื่อมหาวิทยาลัย ร่วมถึงส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ​และสืบทอดอายุพระพุทธ​ศาสนาต่อไป

Back to top button