ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ต้อนรับ มจร “วิทยาลัยสงฆ์ศรีษะเกษ” เข้าศึกษาดูงานสำนักทะเบียนและวัดผล

วันที่ 24-25 ม.ค. 2562 พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนัก​ทะเบียน​และวัดผล พร้อมบุคลากร​ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารบุคลากร​จาก มจร วิทยาสงฆ์ศรีษะเกษ จ.ศรีษะเกษ นำโดย ดร.ฐานิดา มั่นคง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะเพื่อเข้าศึกษาดูงานที่สำนักทะเบียนและวัดผล และศึกษาระบบทะเบียนเพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาระบบของวิทยาเขต

Back to top button