ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชปวราจารย์, รศ.ดร.

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ “พระราชปวราจารย์”  13-2560img_8153 img_8177 img_8178 img_8179 img_8180 img_8181 img_8182 img_8183 img_8212 (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ ป.ธ.๘ ,รศ.ดร.) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ และอดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ณ เมรุวัดมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐

Back to top button