ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อนิสิต รุ่นที่ 63 (ส่วนกลาง) คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

แจ้งนิสิตรุ่นที่ 63 (ส่วนกลาง) ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาให้ตรวจสอบรายชื่อ

สำนักทะเบียนและวัดผล ประกาศรายชื่อนิสิต รุ่นที่ 63 (ส่วนกลาง) คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561 ขอให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อ ฉายา นามสกุล ให้เรียบร้อย หรือท่านใดมีปัญหาสงสัยติดต่อได้ที่ สำนักทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวมชั้น 3 โทร 035-248-062 ในวันเวลาทำการของมหาวิทยาลัย หรือ INBOX มาทางเฟสนี้
**นิสิตตกรุ่น หรือนิสิตไม่ผ่านการปฏิบัติศาสนกิจ  และนิสิตเทียบโอน ให้ดำเนินการติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลโดยด่วน
**นิสิตที่แถบ สีเขียว ให้ดำเนินการประสานทางคณะกับรายวิชาให้เรียบร้อย
** ยังไม่ตรวจสอบการปฏิบััติธรรม การปฏิบัติศาสนกิจ และหนี้สิน แจ้งเกี่ยวการคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาเท่านั้น**
ดาวน์โหลดรายชื่อเพื่อตรวจสอบ ((ดาวน์โหลด)) อัพเดท 22/1/61

Back to top button