ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า มจร ครั้งที่ 13 ’61

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า คืนสู่เหย้าชาว มจร ครั้งที่ 13 ภายใต้สโลแกน “THE MASK DHAMMA 4.0 PARTY” กลางวันกิจกรรมสัมพันธ์ ฟุตบอล 4 เส้า จตุรมิตร 4 คณะพุทธ,ครุ,มนุษย,สังคม และ ทีมผู้บริหาร VIP พบ ทีมสาวใส MCU นัดแห่งมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะ และภาคค่ำ กิจกรรมพบปะสังสรรค์ รับพรจากปีใหม่จาก พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี พร้อมรับธรรมะเดริเวอร์รี่ ซึ้งถึงที่ ส่งถึงใจ จากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต (ศิษย์เก่า มจร รุ่น 46) ร่วมสนุกสนานกับศิลปินนักร้องมากมาย ก้อง ห้วยไร่,สิทธิพร สุนทรพจน์,ติ่งลี่,คำก้อน ดอนกลาง,สุริยา รักษาเมือง ประธานจัดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ศรีนอก (ช.ศรีนอก) ณ มจร วังน้อย อยุธยา ขอให้ทุกท่านมีความสุข ตลอดปีและตลอดไป 

Back to top button