ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มจร สุพรรณบุรี ศึกษาระบบทะเบียนและวัดผล

สำนักทะเบียนและวัดผล โดยพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ มจร หน่วยวิทยบริการสุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์  มาศึกษาระบบทะเบียนและวัดผล เพื่อการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ สำนักทะเบียนและวัดผล C 300  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา20750451_1604587836219220_191104941_n 20751253_1604588949552442_436132162_n 20751301_1604588746219129_384460084_n 20786479_1604587776219226_1179265404_n 20793117_1604588109552526_1826400319_n

Back to top button