ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ก้าวสู่ “๑๓๕ ปี ” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ก้าวสู่ “๑๓๕ ปี ” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑๓ กันยายน พ.ศ๒๕๖๕

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาจุฬาลงกรณ์ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย 

—————————————————————————

“๑๓๕ ปี มหาจุฬา”
พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก

        เนื่องในวาระวันครบรอบสถาปนา ๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯ ซึ่งจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองวันครบรอบขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญของการตระหนักรู้ถึงคุณค่า ความเป็นมาที่ยาวนานกว่า  ๑๓๕ ปีของมหาวิทยาลัย  จึงใช้โลโก้เพื่อสร้างการตระหนักรู้คุณค่าของมหาวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลด LOGO ได้ที่ 

โลโก้ “๑๓๕ ปี สถาปนามหาจุฬาฯ” เวอชั่น ไทย

ดาวน์โหลดไฟล์ PNG. คลิกที่นี่

Back to top button