ข่าวสารประชาสัมพันธ์

💳 บัตรประจำตัวนิสิตออนไลน์💳

📣นิสิตสามารถเรียกดูบัตรประจำตัวนิสิตออนไลน์ได้แล้วที่>>ระบบบริการการศึกษา >>เมนูบัตรประจำตัวนิสิต
👉http://regweb.mcu.ac.th/registrar/login.asp

Back to top button