ข่าวสารประชาสัมพันธ์

MCU​ Classroom​ 4.0 บูรณาการ​ศาสตร์​สมัยใหม่​

สำนักทะเบียน​และวัดผล โดยพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม, ดร. ผอ.สำนัก​ทะเบียน​และวัดผล​ร่วมกับคณะ ประชุมเพื่อดำเนินการจัดห้องเรียนรวม ทุกสาขาวิชา​ ในรายวิชาข้อสอบกลาง และวิชาแกนหลักพระพุทธศาสนา​ เพื่อบูรณาการ​ศาสตร์​สมัยใหม่ โดยการจัดการเรียน​การสอนให้เป็นมาตรฐาน​เป็นต้นแบบแห่งยุค 4.0 ผ่านการถ่ายทอดสดในระบบออนไลน์​ อาจารย์​ประจำวิชาบรรยาย นำโดย “พระเดชพระคุณ​พระราชปริยัติ​กวี, ศ.ดร.” อธิการบดี​ และคณะ ได้รับความร่วมมือ​จาก กองอาคาร​สถานที่, ส่วนเทคโนโลยี​สารสนเทศ​และMCU TV ร่วมมือสนับสนุน​การจัดการเรียนการสอน วันที่ 19 มิถุนายน​ 2562 ณ ห้องพระมงคล​สิทธา​จารย์​ B 312​  สำนัก​ทะเบียน​และ​วัดผล​ อาคารเรียน​รวม มจร อยุธยา

 

Back to top button