ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร​ บุคลากร​ สำนัก​ทะเบียน​และวัดผลร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑​

ผู้บริหาร​ บุคลากร​ สำนัก​ทะเบียน​และวัดผลร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑​ โดยมีพระราชปริยัติ​กวี, ศ.ดร.​ อธิการบดี​ มจร​ เป็นประธาน​ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Back to top button