ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ทะเบียนก้าวผ่าน 4.0พิธีปิดโครงการอบรมพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผล ออนไลน์ มจร ร้อยเอ็ด

สำนักทะเบียนและวัดผล จัดอบรมเพื่อพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผล อาจารย์บุคคลากร มจร วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 21-22 กันยายน 2560 โดยมีพระครูวาปีจันทคุณ,ดร.รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
กาลนี้พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล มอบหมายให้เป็นวิทยากรเพื่อดำเนินการอบรม
พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ,ดร.
ผอ.ส่วนประเมินผลการศึกษา
พระมหาอรรถพล วชิรปญฺโญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายชัยโชค คณคนาวุฒิ รอง ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต
นายพิชิต เชาว์ชาญ นักวิชาการศึกษา

สำนักทะเบียนและวัดผล พร้อมขับเคลื่อนพัฒนาระบบก้าวไปยุค มจร img_3357

img_3358

img_3359

img_3360

img_3361

img_3362

img_3363

img_3364

img_3365

img_33664.0

Back to top button