ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า มจร ร่วมงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า คืนสู่เหย้าชาว มจร ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560

สมาคมศิษย์เก่า มจร ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า มจร ทุกรุ่น/ทุกชมรม/ทุกหลักสูตร และผู้สนใจ
ร่วมงานสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า คืนสู่เหย้าชาว มจร ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560
ภาคเช้า : ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9
ภาคบ่าย : กีฬาสัมพันธ์
ภาคค่ำ : พิธีมอบรางวัล “เพชร มจร” ครั้งที่ 1 ฟังปาฐกถาพิเศษโดย “พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.” อธิการบดี วันที่ 21 มกราคม 2560

ณ อาคาร มวก 48 พรรษา มจร วังน้อย อยุธยา
>>•ประธานจัดงาน รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก(ช.ศรีนอก)
นายกสมาคม โทร. 091-777-4132 ,
ประสานงาน/สอบถาม 087-001-2152 คุณวิภา สิงห์คำคา

00256

Back to top button