ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ป.ตรี (ส่วนกลาง)

ตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ป.ตรี (ส่วนกลาง)

แจ้งนิสิตตรวจสอบรายชื่อที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา เฉพาะระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 65  (ส่วนกลาง) ให้ดำเนินการตรวจสอบ
ชื่อ ฉายา นามสกุล ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 นี้
ตรวจสอบรายชื่อ
((คลิก))
หมายเหตุ
* ยังไม่ตรวจสอบการปฏิบัติศาสนกิจ หรืองานบริการสังคมสำหรับกลุ่มคฤหัสถ์
* การปฏิบัติธรรม
* หนี้สิน
* นิสิตคณะครุศาสตร์ ยังคงเหลือเกรดการฝึกสอน

 

Back to top button