ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อธิการบดี มจร มอบเงินซ่อมแซมความเสียหาย มจร นครศรีฯ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย​ “พายุปาบึก”

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี นำผู้บริหารระดับสูงจาก​ มจร​ ส่วนกลาง เดินทางมอบถุงยังชีพ 500 ชุด มูลค่า 200,000 บาท และมอบเงินซ่อมแซมความเสียหายของอาคารเรียนงวดแรก จำนวน 818,855 บาท พร้อมทั้งมอบเงินแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 150,000 บาท​ วันที่​ 11 มกราคม 2562​ ณ มจร วิทยาเขตนครศรีธรรมราชร้อมกันนี้ ได้ถือโอกาสพบปะผู้บริหารวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี และวิทยาลัยสงฆ์สุราษฏร์ธานี นำโดยพระเทพปัญญาสุธี รองอธิการบดียิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวนกว่า 150 รูป/คน

ครั้งนี้​ พระมหาถวิล​ กลฺยาณโณ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียน​และวัดผล​  ร่วมเดินทางกับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาจุฬาฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้กำลังใจทุกท่านที่ประสบความยากลำบากช่วงเวลาที่พายุปาลึกได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก

” พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.​ อธิการบดี​ กล่าวให้กำลังใจในขณะเดียวกันได้ย้ำกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ว่า “ภาคใต้มีจุดแข็ง และมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และประเพณีที่งดงามโดดเด่น เราจะนำวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนวัตถุ และสถานสถานมาต่อยอด สร้างคุณค่าเพิ่ม เป็นนวัตกรรมที่เอื้อต่อการยกระดับผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อประเทืองจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน เราควรจะเข้าไปช่วยยกระดับการศึกษาพระปริยัติธรรม การปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ในมิติต่างๆ เพื่อให้พระพุทธศาสนายั่งยืน และมั่นคงต่อไป”

Back to top button