ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มสธ.มอบ “ศิษย์เก่าดีเด่น” แก่อธิการบดี มจร 

มสธ.มอบ “ศิษย์เก่าดีเด่น” แก่อธิการบดี มจร 
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบถวายโล่รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” แก่ พระราชปริยัติกวี,
ดร. อธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันสถาปนามสธ. ครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในด้านความสำเร็จในอาชีพ ศิษย์เก่าสาขาศึกศาสตร์ เอกมัธยมศึกษา ณ หอประชุมใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
สำนักทะเบียน​และ​วัดผล น้อมถวายมุทิตาสักการะ  ​”พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.” อธิการบดี มจร ในโอกาสที่ได้รับถวายโล่รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  วันที่ 5 กันยายน​ 2561 ณ หอประชุมใหญ่่ อาคาร​เฉลิมพระเกียรติ​ 80 พรรษา มสธ นนทบุรี

Back to top button