ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โอกาสดี…นาทีทอง ขอนิมนต์/เชิญ นิสิต มจร ผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการเสวนาพุทธอาเซียน ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2561 เพื่อศึกษาเชิงพื้นที่ตลอดเเนวเส้นทางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการขนานนามว่า “ราชมรรคา”

ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร

จัดโครงการเสวนาพุทธอาเซียน
ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2561
เพื่อศึกษาเชิงพื้นที่ตลอดเเนวเส้นทางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการขนานนามว่า “ราชมรรคา”
เริ่มต้นที่ อยุธยา โคราช บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี
ตลอดรายทางประวัติศาสตร์ที่ถนนแห่งนี้ทอดยาวผ่านเทือกเขาพนมดงรักถึงนควัด เมืองที่หินทุกก้อนสลักด้วยแรงแห่งศรัทธา อาณาจักรทีรอการค้นหา

ขอเชิญนิสิต มจร ทุกระดับและทุกชั้นปี ร่วมเดินทางไปกับเรา ทั้งนี้นิสิตจะได้รับความรู้จากการเสวนาวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิของกรมศิลปากร ในหัวข้อเรื่อง “รากเหง้าวัฒนธรรมอาเซียน”
ในระหว่างการเดินทางเรียนรู้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกการบันทึกและการทำงานภาคสนาม (Fieldwork) เข้าใจประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่นด้านมนุษยวิทยา (Cultural Anthropology) และการศึกษาวัฒนธรรมแบบองค์รวม (Holism)
และวันสุดท้าย เครือข่ายนิสิตอาเซียน (ASEAN STUDENT NETWORK) จะจัดกิจกรรมเสวนาชวนถกเรื่อง Dream ASEAN ซึ่งนิสิตจะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงทัศนะของตัวเองด้วยกิจกรรม active learning

ดังนั้น นิสิตท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ สามารถติดต่อและรับใบสมัครได้ที่ ห้อง A400 ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร อยุธยา (ASEAN STUDIES CENTRE) จำนวนจำกัดนะครับเพียง 45 รูป/คน

อย่าช้านะครับ
สมัครเลย ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
พระมหาวัชระ โสมา : 0990063449 หรือ
Ethan2532@gnail.com

Back to top button