ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักทะเบียนและวัดผลลงพื้นที่รับสมัครนิสิตใหม่ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์​ ประจำ​ปี​ 2566

วันอาทิตย์​ที่ ๒๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยโชค คณนาวุฒิ ผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต และพระคมน์พีรพัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน เจ้าหน้าที่โครงการ ลงพื้นที่รับสมัครนิสิตใหม่ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์​ ลงพื้นที่​ กศน.​ อำเภอ​ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะสังคมศาสตร์ และรับสมัคร​นิสิต​ใหม่​ ประจำ​ปี​ ๒๕​๖​๖

#สมัครเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิต ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับปริญญาตรี
วันนี้ – ๗ มิ.ย. ๖๖ นี้เท่านั้น!!

Back to top button