ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เชิญร่วมบริจาคปัจจัย และสิ่งของในการดำรงชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว

บริจาคผ่านบัญชีธนาคารทหารไทย ออมทรัพย์ บัญชี “กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว” เลขที่ 633-2-54982-0

จุดรับบริจาค : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น G มจร วังน้อย อยุธยา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร 089-156-0089
พระมหาประยูร โชติวโร 085-246-4126
พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย 090-557-1562

Back to top button