ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มจร เปิดหลักสูตรใหม่ “สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ”

คณะครุศาสตร์  มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษา สาขาวิชา “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ปีการศึกษา 2561 สมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป – 28 พฤษภาคม 2561  สอบถามที่สำนักทะเบียนและวัดผล มจร อยุธยา โทร.035-248-000 ต่อ 8421 , 080-061-6446 www.mcu.ac.th 

Back to top button