ข่าวสารประชาสัมพันธ์

อธิการบดี​ มจร​ เตรียมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และปันน้ำใจแด่พี่น้องชาวใต้


ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก”พายุปาบึก”  ในขณะเดียวกัน พายุได้สร้างความเสียหายแก่อาคารปฏิบัติธรรม และอาคารเรียนในพื้นที่วิทยาลัยศรีโสภณ และอาคารเรียน​ มจร​ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช​ แห่งใหม่ ณ อำเภอบางสะพาน

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงขอเชิญทุกท่านได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อสมทบทุนในการซ่อมแซมอาคารปฏิบัติธรรมและอาคารเรียนเพื่อให้ทันต่อการศึกษาของพระภิกษุสามเณรในภาคการศึกษาที่ 2 ต่อไป
ขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่..กลุ่มงานธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศ ห้อง 106 วัดมหาธาตุฯ และอาคารหอฉัน ชั้น 1  มจร วังน้อย หรือ ธนาคารทหารไทย สาขาท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 155-1-07032-7 “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

Back to top button