ข่าวสารประชาสัมพันธ์คลังภาพกิจกรรม

มจร ออกแนะแนวโรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา หนองแค สระบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. สำนักทะเบียนและวัดผลร่วมกับคณะพุทธศาสตร์  นำโดย ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา และผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์ ออกแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 315 คน
71402
71204 71205 71391 71393 71396 71398 71400 71401

Back to top button