ข่าวสารประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าฯ และมูลนิธิจำนงค์ ทองประเสริฐ ขอนิมนต์/เรียนเชิญร่วมงาน “วันจำนงค์ ทองประเสริฐ” ครั้งที่ ๑๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าฯ และมูลนิธิจำนงค์ ทองประเสริฐ
ขอนิมนต์/เรียนเชิญร่วมงาน “วันจำนงค์ ทองประเสริฐ”
ครั้งที่ ๑๖ วันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๔
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา สอบถามโทร.02-222-2835,081-298-6017

Back to top button