ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศให้ทุกส่วนจัดการศึกษาจัดส่งรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบข้อสอบกลาง 2/2560

ประกาศให้ทุกส่วนจัดการศึกษาจัดส่งรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์สอบข้อสอบกลาง 2/2560

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างการจัดส่งรายชื่อนิสิต

ได้จากเมนู บริการสารสนเทศ>>การจัดการความรู้

หรือดาวน์โหลดได้จากปุ่มด้านล่างนี้

กรุณาส่งเอกสารตอบกลับให้เรียบร้อย

ภายในวันที่ 10 มกราคม 2561

ได้ที่ phichit_1641@hotmail.com

Back to top button