ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีทำบุญฉลองห้อง “พระมงคลสิทธาจารย์” (หลวงพ่อรวย วัดตะโก)​สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พิธีทำบุญฉลองห้องพระมงคลสิทธาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐​๙.๐๐ เป็นต้นไป โดยมีพระราชปริยัติ​กวี, ศ.ดร. อธิการบดี​เป็นประธา​นในพิธี และพระครูสิทธิ​สรคุณ​ พร้อมคณะกรรมการ​ ชาวบ้าน วัดตะโก(หลวงพ่อรวย)​เป็นเจ้าภาพอุปภัมภ์​ ณ ห้อง B ๓๑๒ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Just in: On 15th June 2019, Phra Rajpariyattikavi, Prof, Dr., the rector leads member of executives, lecturers, and delegates joining Well-blessing Ceremony that hosted by Registration Office to open the new Central Laboratory Room “Phramongkonsittajan” which supported by Phrakrusittisorakun and his fellows at B312 Classroom Building, Mahachulalongkronrajavidayalaya Univerisity, Ayuttaya, Thailand.

 

Back to top button