ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ดอกไม้ใจ แทนดอกไม้จันทน์ “สลายสรีรธาตุหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ”

ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จฯ ทรงเป็นประธานในงานพระราชทานเพลิง “สลายสรีรธาตุ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ” 5 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี

ติดตามถ่ายทอดสด โดย MCU TV https://www.youtube.com/watch?v=NzmthtG0GBU

Back to top button