ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศแจ้งวันเริ่มปรับค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด

– เริ่มปรับค่าลงทะเบียนเรียนช้า วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
– นิสิตที่มีความประสงค์ผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียม สามารถเขียนใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี ทบ.13 ได้ที่ https://drive.google.com/…/1LMukqrNhtC9iwfwGhkL…/view… หรือที่สำนักทะเบียนและวัดผล C300

Back to top button