ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บุคลากรสำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล

22 ธันวาคม 2560
พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักทะเบียนและวัดผล  พร้อมใจกันร่วมอวยพร และมอบของที่ระลึกให้ ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล ในโอกาสครบวันคล้ายวันเกิด อายุครบ 50 ปี  ณ สำนักทะเบียนและวัดผล

Back to top button