ข่าวสารประชาสัมพันธ์

งานพระราชทานเพลิงศพ “พระธรรมรัตนวิสุทธิ์”

งานพระราชทานเพลิงศพ “พระธรรมรัตนวิสุทธิ์”  (พลายงาม จนฺทสุวณฺโณ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่,อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร ในพระบรมราชานุเคราะห์ วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ณ มณฑลพิธีเมรุชั่วคราว วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร บางกองกอกใหญ่ กทม


Back to top button